Her kan du se en oversigt over Aarhus Universitetshospitals driftsafdelinger og få flere informationer om de enkelte afdelinger

Afløserkontoret og Vikar Region Midt

Centralkøkkenet

Indkøbsafdelingen

Logistikafdelingen

midtVask

Serviceafdeling  

Sterilcentralen

Teknisk Afdeling

Vikar Region Midt