Billede af to læger der går henad gangen
 

Afdelingen er lokalt undersøgelsessted for borgerne i Aarhus Kommune og på Samsø. Endvidere henvises borgere fra andre sygehuse i landsdelen til specialiseret diagnostik og behandling. 

Røntgen og Skanning er herudover ansvarlig for røntgenundersøgelser og beskrivelser fra Samsø Sundheds- og Akuthus, Mobilrøntgen, Brystkræftscreeningscentrene i Aarhus og Horsens samt Mammografiklinikken i Horsens.

Røntgen og Skanning er fordelt på otte afsnit på Aarhus Universitetshospitalet i Skejby med 4 afsnit i nord, tre i øst og et i syd. Du kan se placeringen på AUH's WEB-kort. Organisatorisk er de otte billeddiagnostiske afsnit samlet under en afdelingsledelse og fem afsnitsledelser.

Afdelingen beskæftiger ca. 400 ansatte og undersøger årligt ca. 230.000 patienter. Afdelingen er uddannelsessted for læger, radiografer og lægesekretærer.

Det billeddiagnostiske udstyr er digitaliseret og af høj professionel standard. IT-mæssigt benytter vi RIS (Røntgen InformationsSystem) og PACS (Picture Archiving and Communication System), som er windowsbaseret og brugervenligt. 

Uddannelse, udvikling og forskning er en vigtig og naturlig del af det daglige arbejde, således at Røntgen og Skanning altid kan tilbyde en høj og professional standard.