Reservation

Intern procedure for reservation af værelser

Visitation

Interne regler og procedurer omkring visitation til patienthotel