Tinnitus kan behandles, selvom der oftest ikke er tale om behandling i sædvanlig forstand med medicin eller operation for at fjerne tilstanden.

I de tilfælde, hvor tinnitus skyldes en mellemøresygdom, som man behandle, kan tinnitus eventuelt forsvinde efterfølgende. Ellers tyder hidtidige erfaringer på, at en grundig undersøgelse med efterfølgende information i mange tilfælde er den hjælp, der skal til, for at man kan selv kan klare sin tinnitus.

Når man har brugbar viden om det, man oplever inden i sig selv, behøver man ikke længere opfatte tinnituslyden som en advarsel, man skal tage hensyn til og reagere på – noget, der ellers er en naturlig reaktion på nye tilstande i kroppen.

I de fleste tilfælde er tinnitusbehandlingen først og fremmest rettet mod at ændre og lindre de gener, som kan være forbundet med opfattelsen af den uvedkommende lyd. Det handler primært om at kunne koncentrere sig i stille omgivelser og føle, man kan slappe af, når der er ro. Dette gælder også i forbindelse med indsovning eller ved natlige opvågninger.

Når man føler sig forstyrret eller irriteret af den lyd, man opfatter, er det naturligt at opleve anspændthed at evt. svigt af koncentrationsevnen. Nogle kan i en periode opleve at befinde sig i en ”ond cirkel”, hvor irritationen over lyden øger følelsen af anspændthed, der så igen kan bevirke, at tinnitussen føles værre.

Akustisk behandling

Akustisk behandling går ud på, at man ved hjælp af anden udefrakommende lyd prøver at påvirke opmærksomheden. Der findes forskellige tilgange hertil, men den grundlæggende ide er, at man ved hjælp af en ydre lydkilde forsøger at ændre måden, tinnitus opfattes på.

Høreapparat

Har man tinnitus og nedsat hørelse, kan et høreapparat være et godt hjælpemiddel. Høreapparatet forstærker de lyde, som man er omgivet af og kan derved bevirke, at opmærksomheden på tinnitus bliver mindre. Samtidig forbedrer det den daglige kommunikation.

Lydstimulering og maskering

Mange oplever tinnitus kraftigere og mere forstyrrende, når omgivelserne er stille. Derfor kan det være en fordel at undgå stilheden ved f.eks. at lytte til musik eller radio. Imidlertid kan radio eller musik også være forstyrrende, og en anden mulighed er derfor at anvende små lydapparater i ørerne, som udsender en svag, brusende lyd, der af mange opfattes som mere neutral. Disse lydapparater kaldes tinnitusmaskere, desensibiliseringsinstrumenter eller støjgeneratorer – der er dog tale om samme.

Bruger man lyden fra apparaterne til at dække over lyden fra tinnitus, kalder man det at maskere. Bruger man lyden fra instrumenterne som et alternativt lydindtryk, der har til hensigt at camouflere opfattelsen af tinnitus, kalder man det desensibilisering.

Hvilken form for lydbehandling der har den største effekt hos den enkelte, kan man ikke afgøre på forhånd. På Audiologisk Klinik vil man på baggrund af undersøgelser og individuel sygehistorie finde frem den form for behandling, som bedst matcher patientens individuelle behov. Afprøvning, indstilling og vejledning i brug af høreapparat og lydapparater foregår også på den audiologiske afdeling.

Psykologiske behandlingsformer

Hovedformålet med psykologisk behandling er at styrke personens egne ressourcer og forøge selvindsigten omkring de forhold, der forbindes med generne fra tinnitus.

Mange mennesker oplever perioder i deres tilværelse, hvor de føler sig ekstra belastede. Det kan skyldes personlige problemer, vanskeligheder i forbindelse med arbejde, sygdom i den nærmeste familie osv. I sådanne perioder er det almindeligt at have mindre overskud, og her kan tinnitus blive endnu en belastning, som kan være svær at se bort fra.

Ved hjælp af psykologisk behandling kan en oplevet stresstilstand bedres, og mange mennesker oplever på denne måde, at de får øget kontrol over tinnitus og derved generes mindre af lyden.

Ligeledes kan en psykologisk indsigt i, hvorledes vore sanser fungerer, give en bedre forståelse for, hvad man oplever i egen krop.

Alternative behandlingsformer

Afspænding

I forbindelse med tinnitus mærker nogle mennesker muskelspændinger, som igen kan føre til en forstærket oplevelse af den generende lyd. Det kan derfor være en god idé at deltage i afspændingskurser, som vil kunne hjælpe med at fjerne og forebygge spændinger. Ved mere permanente muskelspændinger kan behandling hos en fysioterapeut have god effekt.

Andre alternative behandlingsformer

En del patienter har gennem årene brugt mange penge på at blive helbredt for tinnitus ved at forsøge sig med alternative behandlingsformer som akupunktur, lavenergi-laser, zoneterapi, naturmedicin, biofeedback m.m. Hidtige erfaringer viser generelt, at ingen alternativ behandlingsform har vist sig effektiv i behandlingen af tinnitus.

Tinnitus kan behandles, selvom der som regel ikke er tale om behandling i almindelig forstand med medicin eller operation for at fjerne tilstanden.

I de tilfælde, hvor tinnitus skyldes en mellemøresygdom, som man kan gøre noget ved, kan tinnitus eventuelt forsvinde efter behandlingen. Ellers viser erfaringen, at en grundig undersøgelse med efterfølgende information i mange tilfælde er den hjælp, der skal til for, at man kan mestre tinnitus. Når man har brugbar viden om det, man oplever inden i sig selv, behøver man ikke længere opfatte tinnituslyden som en advarsel, man skal tage hensyn til og reagere på. Dette er iøvrigt naturligt for opfattelse af nye tilstande ved kroppen.

I de fleste tilfælde er tinnitusbehandlingen først og fremmest rettet mod at ændre og lindre de gener og problemer, som kan være forbundet med opfattelsen af den uvedkommende lyd. Det drejer sig primært om at kunne koncentrere sig, når man befinder sig i stille omgivelser, eller føle man kan slappe af, når der er ro omkring en. Herunder også i forbindelse med indsovning, eller hvis man vågner op om natten, og ikke kan falde i søvn igen. Når man føler sig forstyrret af eller er irriteret over den lyd, man opfatter, er det naturligt at opleve, at koncentrationsevnen af og til svigter, eller at man kan føle sig anspændt. Nogle kan i en periode opleve at befinde sig i en ”ond cirkel”, hvor irritationen over lyden øger følelsen af anspændthed, der så kan bevirke at tinnitus igen opleves værre.

Akustisk behandling

Dette betyder, at man ved hjælp af anden lyd udefra prøver at påvirke opmærksomheden. Der findes forskellige tilgange hertil, men den grundlæggende ide er, at man ved hjælp af en ydre lydkilde forsøger at ændre måden, man opfatter tinnitus på.

Høreapparat

Har man tinnitus og nedsat hørelse, kan et høreapparat være et godt hjælpemiddel. Høreapparatet forstærker de lyde, som man er omgivet af og kan derved bevirke, at opmærksomheden på tinnitus bliver mindre. Samtidig hjælper det også med til bedre den daglige kommunikation.

Lydstimulering og maskering

Mange oplever tinnitus kraftigere og mere forstyrrende, når der er stille i omgivelserne. Derfor kan det være en fordel at ændre noget ved denne stilhed. Dette kan man f.eks. gøre ved at lytte til musik eller radio. Imidlertid kan radio eller musik også være forstyrrende, og derfor er en anden mulighed at anvende små lydapparater i ørerne, som udsender en svag brusende lyd, der af mange opfattes som mere neutral. Lydapparaterne kaldes nogen gange tinnitusmaskere, desensibiliseringsinstrumenter eller støjgeneratorer, men er det samme.

Bruger man lyden fra apparaterne til erstatning af lyden fra tinnitus, kalder man det at maskere. Bruger man lyden fra instrumenterne som et alternativt lydindtryk, der har tilsigte at mindske opfattelsen af tinnitus, kalder man det desensibilisering.

Hvilken form for lydbehandling, der har den største effekt hos den enkelte kan man ikke afgøre på forhånd. I audiologisk afdeling vil man på baggrund af undersøgelser og individuel sygehistorie finde frem den form for behandling, som bedst egner sig til de individuelle behov. Afprøvning, indstilling og vejledning i brug af høreapparat og lydapparater foregår også på den audiologiske afdeling.

Psykologiske behandlingsformer

Hovedformålet med disse behandlingsformer er at styrke personens egne ressourcer og forøge selvindsigten, omkring de forhold, man forbinder med generne fra tinnitus. Mange mennesker oplever på forskellige tidspunkter i deres tilværelse perioder, hvor de føler sig ekstra belastede. Det kan være personlige problemer, vanskeligheder i forbindelse med arbejde, sygdom i den nærmeste familie osv. I sådanne perioder, er det almindeligt at have mindre overskud, og derfor kan tinnitus blive endnu en belastning, som det kan være svært at se bort fra og som umiddelbart kan forklare en svær situation. Ved hjælp af den psykologiske tilgang kan en oplevet stresstilstand bedres, og mange mennesker oplever på denne måde, at de får bedre kontrol med tinnitus og derved tager sig mindre af lyden. Ligeledes kan en psykologisk indsigt i, hvorledes vore sanser fungerer, give en bedre forståelse for det, man oplever i egen krop.

Alternative behandlingsformer

Afspænding

I forbindelse med tinnitus oplever nogle muskelspændinger, som igen kan føre til en forstærket oplevelse af forstyrrelsen. Det kan derfor være en god ide at deltage i afspændingskurser, som vil kunne hjælpe med til at fjerne og forebygge spændinger. Ved mere permanentemuskelspændinger kan behandling hos en fysioterapeut have god effekt.

Andre alternative behandlingsformer

Mange har gennem årene brugt store summer penge på at blive helbredt for tinnitus ved at forsøge forskellige alternative behandlingsformer (akupunktur, lavenergi laser, zoneterapi, naturmedicin, biofeedback, osv.) Generelt må man sige, at ingen alternativ behandlingsform hidtil har vist sig effektiv i behandlingen af tinnitus.