Afdelingen uddanner læger, øjenlæger og sygeplejersker. Øjensygdomme er i den daglige drift opbygget som en lærende organisation, hvor det tilstræbes, at den enkelte medarbejders erfaringer deles med resten af organisationen. Øjensygdomme har desuden som mål at sikre medarbejderne en vedvarende udvikling af kompetencerne inden for de områder som medarbejderen skal varetage.

Præ-graduat lægeuddannelse

For lægestuderende ved Aarhus Universitet

Post-graduat lægeuddannelse

Klinisk uddannelse af kommende øjenlæger

Uddannelse af sygeplejersker

Klinisk undervisning af sygepleje-studerende ved Sygeplejeskolen I Århus.