Glaslegemet er den geléagtige klare struktur, som udfylder midten af øjet, så lyset kan nå frem til nethinden på øjets inderside bagtil.

Blødning i glaslegemet skyldes ofte rifter i nethinden, hvor et blodkar rives over, eller bristninger i nydannede skrøbelige blodkar som følge af sukkersyge eller en blodprop i øjet.

Hvad er blødning i øjets glaslegeme?

Glaslegemet (corpus vitreum) er den geléagtige klare masse, som befinder sig mellem øjets linse og nethinden. Glaslegemet udgør ca. 80 % af øjets volumen og har til formål at transmittere billedet af omgivelserne gennem øjet til nethinden, samt at give nethinden støtte.

Glaslegemet er fæstnet med bindevævstråde til de omgivende strukturer, herunder til nethinden. Træk i disse tråde kan forårsage blødning og nethindeløsning.

Øje, længdesnitzoom

Blødning i øjets glaslegeme kan være en direkte følge af rifter i nethinden, hvor et blodkar rives over, eller kan skyldes bristninger i nydannede skrøbelige blodkar.

En blødning kan i sjældne tilfælde også bryde igennem fra årehinden eller fra hjernehinderne, hvor den breder sig ud langs synsnerven. Omfanget af en sådan blødning kan variere fra at være lille og ikke give gener til at være stor og give udtalt synsnedsættelse.

Hvor hyppig er blødning i øjets glaslegeme?

Blødning i glaslegemet er ikke usædvanlig. Forekomsten af blødning i øjets glaslegeme afhænger af den sygdom, som har forårsaget blødningen.

Hvorfor får man blødning i øjets glaslegeme?

Hos yngre voksne personer er den hyppigste årsag til blødning i glaslegemet komplikationer til nydannede blodkar i øjets nethinde hos personer med sukkersyge. De næsthyppigste årsager er rifter i nethinden, som kan være ledsaget af nethindeløsning, samt traumer.

Hvad er symptomerne?

Oftest oplever patienten pludseligt opstående uklarheder, som flyder rundt i synsfeltet. Ved større blødninger kan synsstyrken blive svært påvirket, men som regel er en blødning i glaslegemet ikke forbundet med smerter.

Hvordan stilles diagnosen?

Mistanke om blødning i glaslegemet opstår, når patienten beskriver de typiske symptomer. Diagnosen kræver undersøgelse ved en øjenlæge, som kan efterse nethindens periferi med en linse med indbyggede vinklede spejle (3-spejl) eller evt. supplere undersøgelsen med ultralyd.

Hvilken behandling er der?

Målet med behandlingen er at fjerne den tilgrundliggende årsag til blødningen så hurtigt som muligt, og såfremt det er nødvendigt, at starte terapeutiske foranstaltninger for at begrænse skaden på øjet.

Mindre blødninger forsvinder af sig selv inden for et par uger, mens større blødninger kræver operativ fjernelse. Såfremt blødningen ikke er resorberet betydeligt inden for ca. 1 måned anbefales kirurgisk fjernelse (vitrektomi).

Som regel er det ikke nødvendigt med indlæggelse. Hvis der er indblik til et hul i nethinden kan der anvendes laserbehandling eller fryse-behandling (kryoterapi) til at lukke dette. Ved kirurgisk fjernelse af glaslegemet (vitrektomi) lægges et lille snit i øjets bindehinde lige bag hornhindekanten, hvorigennem det uklare glaslegeme suges ud og erstattes med saltvand.

Hvordan er langtidsudsigterne?

Prognosen afhænger af blødningens årsag, men i de fleste tilfælde er der tale om små blødninger, som kan klare op af sig selv. I nogle tilfælde kan en blødning i glaslegemet føre til varig synsnedsættelse.

Mere information om sygdom i glaslegemet

Andre øjensygdomme