Billede af læge, som skriver svar på undersøgelsen

Du får svar på din undersøgelse, af den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen. Svar sendes til henvisende afdeling 1-3 dage efter din undersøgelse, medmindre andet er angivet i din patientvejledning.
Hvis du er i tvivl om, hvor du er henvist fra, er du velkommen til at kontakte os.

Vi gør opmærksom på at du på nuværende tidspunkt ikke kan se dit undersøgelsessvar på Borger.dk, men skal have det formidlet af henvisende læge.