Billede af skanningsbillede

Svar på undersøgelsen

Hvordan og hvornår får jeg svar på undersøgelsen?

Hvis der er sket noget, der ikke skulle være sket

Utilsigtet hændelse, klage og erstatning