Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital varetager behandling af neurologiske sygdomme i samarbejde med de praktiserende læger i den østlige del af Region Midtjylland.

Afdelingen har højt specialiserede funktioner for behandling af: 

  • Apopleksi og hjernekarsygdomme
  • (Dissemineret) sklerose
  • Sygdomme i rygmarv, nerverødder, nervetråde og muskler
  • Bevægeforstyrrelser
  • Demenssygdomme f.eks. Alzheimers sygdom
  • Epilepsi
  • Hovedpinesygdomme
  • Neurogene smertetilstande 

Endvidere varetager afdelingen den neurologiske behandling af patienter med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

Fakta om afdelingen

Afdelingen havde i 2015 20.295 ambulante besøg heraf 6.054 nyhenvisninger. Afdelingen modtog 4.986 patienter til indlæggelse heraf 4.438 akut.

Satellitfunktioner

Afdelingen har satellitfunktioner på Regionshospitalerne i Horsens og Randers samt på Sclerosehospitalet i Ry samt Neurocenter Hammel.

Samarbejdspartnere

Neurologisk Afdeling er en del af Hoved-Hjerte-Centret (indgang 10) og har et tæt samarbejde med Neurokirurgisk Afdeling, Neuroradiologisk Afdeling, Klinisk Neurofysiologisk Afdeling, Neuropatalogisk Afdeling, Neuroanæstesiologisk Afsnit, Øre- Næse- og Halsafdeling, Øjenafdelingen samt PET-centret. Vores opgave er at yde behandling, forskning og undervisning på internationalt niveau til gavn for mennesker med sygdomme i nervesystemet.

Neurologisk Afdeling er en del af samarbejdet Dansk Neuroforskningscenter.