Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital varetager behandling af neurologiske sygdomme i samarbejde med de praktiserende læger i den østlige del af Region Midtjylland.

Afdelingen har højt specialiserede funktioner for behandling af: 


  • Apopleksi og hjernekarsygdomme
  • (Dissemineret) sclerose
  • Sygdomme i rygmarv, nerverødder, nervetråde og muskler
  • Bevægeforstyrrelser
  • Demenssygdomme f.eks. Alzheimers sygdom
  • Epilepsi
  • Hovedpinesygdomme
  • Neurogene smertetilstande

 

Endvidere varetager afdelingen den neurologiske behandling af patienter med vidtgående fysiske og psykiske handicap.


Afdelingen havde i 2012 19.029 ambulante besøg heraf 5.204 nyhenvisninger. Afdelingen modtog 4.484 patienter til indlæggelse heraf 3.546 akut.


Afdelingen har satellitfunktioner på Regionshospitalerne i Horsens og Randers samt på Sclerosehospitalet i Ry samt Neurocenter Hammel.


Neurologisk Afdeling er en del af Neurocentret (bygning 10) og har et tæt samarbejde med Neurokirurgisk Afdeling, Neuroradiologisk Afdeling, Klinisk Neurofysiologisk Afdeling, Neuropatalogisk Afdeling, Neuroanæstesiologisk Afsnit, Øre- Næse- og Halsafdeling, Øjenafdelingen samt PET-centret. Neurocentrets opgave er at yde behandling, forskning og undervisning på internationalt niveau til gavn for mennesker med sygdomme i nervesystemet.


Neurologisk Afdeling er en del af samarbejdet Dansk Neuroforskningscenter.


Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade er en del af Aarhus Universitetshospital og har Region Midtjylland som sygehusejer. 


Kontakt

Aarhus Universitetshospital
Neurologisk Afdeling F
Nørrebrogade 44
8000  Aarhus C

Oversigtskort

Tlf.: 7846 3157
(mellem kl. 08.00-12.00)


Skriv til afdelingen
Ring, hvis du vil aflyse din tid