Særligt for denne afdeling

At komme i ambulatoriet

Når du møder, besøgets varighed, parkering, hjemtransport m.m.

At være indlagt

Spørgeskema, praktiske oplysninger, besøgstid, mad, døgnrytme

At komme til undersøgelse i laboratoriet

Inden du kommer, når du møder, svar på prøver

At deltage i forskningsprojekter

Information til om at deltage i et projekt

Elever og studerende i afdelingen

Ansatte

Afdelingsledelse, afsnitsledelse, speciallæger og diætister

Se dine data

Du har mulighed for at se dine sundhedsdata på Sundhed.dk. Dine sundhedsdata er typisk tilgængelige efter 1-2 dage. Du skal bruge din NemID for at logge på.

Udflytning til Det Nye Universitetshospital

Ny flyttedato - d. 4.+5. juni 2018

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V's flytter til Det Nye Universitetshospital i juni 2018. 

Vores nye adresse er:

Palle Juul-Jensens Boulevard, 8200 Aarhus N

Indgang C

Klinik C216 (Plan 2)

Sengeafsnit C615 (Plan 6)

Blodprøvetagning

Fra 1. juli 2016 skal alle blodprøver, som hospitalet bestiller, tages på et af regionens blodprøvesteder.

Du kan få taget blodprøver på et af vores blodprøvesteder i Aarhus-området.
Du er også meget velkommen til at benytte et andet blodprøvested i Region Midtjylland, hvis det passer bedre i forhold til din bopæl eller arbejde.
www.blod.rm.dk kan du læse mere om dine muligheder.

Du kan se et kort over blodprøvesteder i Region Midt her.

Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med indlæggelse

Vi har lige nu en spørgeskemaundersøgelse kørende omkring dit indlæggelsesforløb på sengeafsnittet, og vi håber, du vil være behjælpelig med at besvare dette i forbindelse med din indlæggelse på afdelingen. Besvarelsen foregår ved 5 spørgsmål, som du svarer på elektronisk via en opstillet iPad ved skranken.

Vi vil gerne høre din mening - Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Hvis du har været patient på et tidspunkt fra august til oktober, modtager du måske et spørgeskema med posten i løbet af efteråret, som vi håber, du vil besvare.

Dine oplevelser som patient er værdifulde for os, og du kan bedst fortælle, hvordan det er at være patient hos os.

Dine erfaringer skal hjælpe med at forbedre kvaliteten i vores ydelser, og måden vi kommunikerer på. Derfor har vi brug for så mange input og ærlige meninger som muligt.

Tiden, du bruger på at besvare spørgeskemaet, har stor værdi for kommende patienter. På forhånd tak!

Det er Danmarks fem regioner, der står bag undersøgelsen. Læs mere om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) på www.patientoplevelser.dk/LUP

Generelt om hospitalet