Hvis du er nyhenvist og ikke har været i vores ambulatorium før

Her finder du kontaktoplysninger til visitationen. Ring hertil hvis du har spørgsmål og endnu ikke har været i vores ambualtorium


Hvis du er tilknyttet vores ambulatorium
 

Her finder du kontaktoplysninger til vores ambulatorium. Ring hertil hvis du har spørgsmål, og er tilknyttet vores ambulatorium


Hvis du eller en pårørende er indlagt

Her finder du kontaktoplysninger til vores sengeafsnit. Ring hertil med spørgsmål hvis du er indlagt eller er pårørende til en patient, der er indlagt på vores sengeafsnit.

 

Hvis du skal til undersøgelse i vores laboratorium

Her finder du kontaktoplysninger til vores laboratorium. Ring hertil med spørgsmål, hvis du skal til en undersøgelse i vores laboratorium. 


Afdelingsledelsen

Navn og kontaktoplysninger på ledende overlæge, oversygeplejerske og klinisk lærestolsprofessor.