Knoglemarkører som prædiktorer for effekten af behandlingspause med alendronat (PROSA).

På Osteoporoseklinikken, Aarhus Universitetshospital udføres et forsøg om behandlingspause med lægemidlet alendronat. Formålet er at undersøge, om knoglemarkører målt i blodprøver, kan forudsige, hvem der kan tåle en behandlingspause med alendronat og vurdere om blodprøver kan erstatte knoglemineralskanninger (DXA-skanninger).

Projektnavnet
Projektnavnet PROSA står for "PRedictive value Of bone turnover markerS during discontinuation with Alendronate".

Du kan læse om projektets baggrund og formål her

Hvem kan deltage?

Forsøget henvender sig til kvinder efter overgangsalderen og mænd over 50 år med knogleskørhed. Deltagerne skal være behandlet med alendronat i mindst 5 år.

Deltagelse i PROSA

Forsøget varer 1 år og kræver 5 besøg på sygehuset (Se på kort). I forbindelse med forsøget vil der blive foretaget en generel helbredsundersøgelse, lavet knogleskanninger og taget blodprøver. Sygehusbesøgene vil være af ca. 1⁄2-1 times varighed.

Hvad sker der, når jeg siger JA til PROSA?

Godkendelser

Projektet er godkendt af Datatilsynet, Videnskabsetisk Komité for Region Midtjylland og Lægemiddelstyrelsen

Projektansvarlige

Dr. med., ph.d.,
overlæge, professor
Bente Lomholt Langdahl

 

Afdelingslæge, ph.d.
Torben Harsløf

 

Læge, ph.d.-studerende
Anne Sophie Sølling

 

Kontaktoplysninger
Mail: prosa@auh.rm.dk
Telefonnummer: 24779599
(Hverdage kl. 8-15)

 

Osteoporoseklinikken
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Tage-Hansens gade 2, 8000 Aarhus C