I Lungesygdomme Cancerambulatorium undersøges du for mulig lusngekræft eller anden kræftsygdom i lungerne. Det er din egen læge, som henviser dig til afdelingen, hvis der er mistanke om kræft.

For at fastslå diagnosen lungekræft er der som regel behov for flere undersøgelser. Du vil blive undersøgt efter en fast plan, så du skal forberede dig på, at forløbet går hurtigt.

Der vil ofte ligge flere undersøgelser på én dag og ofte flere dage i træk.

CT-skanning

Forløbet begynder med en CT-skanning af lungerne og det øverste af maven. Undersøgelsen er for at udelukke lungekræft og vil blive udført via din praktiserende læge, i en anden sygehusafdeling eller hos os i Lungesygdommes Cancerambulatorium.

CT-skanningen vurderes af en røntgenlæge, der tager stilling til dit videre forløb, og om du skal undersøges yderligere.

Videre forløb

Fortsætter dit forløb i Lungesygdommes Cancerambulatorium, vil du blive informeret om det samlede forløb af en læge første gang du møder op.

En sygeplejerske vil herefter gennemgå de skriftlige vejledninger for undersøgelser og sikre, at alle forprøver (fx blodprøver, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelser) bliver klar til rækken af undersøgelser.

De hyppigst anvendte undersøgelser er:

Når du har været til undersøgelse samles dine resultater, de gennemgås og vurderes af flere speciallæger.

Du vil efterfølgende blive informeret om resultatet ved en samtale, hvor det videre forløb aftales.