Lungekræft er en af de mest almindelige kræftformer i Danmark. 

Årsager

Den grundlæggende mekanisme, som er årsagen til udvikling af lungekræft, er, at enkelte celler begynder at vokse ukontrolleret og danner en ansamling af celler - en svulst.

Vi ved ikke præcis, hvorfor dette sker. Men den mest almindelige forklaring er, at den uhæmmede vækst opstår, når cellerne udsættes for kræftfremkaldende stoffer, f.eks. tjæreforbindelser fra tobaksrøg. Asbest er den mest almindelige arbejdsmæssige risikofaktor.

Hvis du både ryger og har været udsat for asbest, er risikoen for at få lungekræft betydelig. 

Hvad skal du være opmærksom på?

Der findes ikke symptomer, som entydigt tyder på lungekræft, men du skal især være opmærksom på langvarig hoste og tendens til gentagne eller langtrukne lungebetændelser. Et faresignal er blodigt opspyt. Sygdommen kan også give åndenød, brystsmerter, træthed og vægttab. Disse symptomer ses dog også ved en lang række andre mindre alvorlige tilstande end lungekræft, og derfor er det svært at stille diagnosen tidligt.