Når du kommer i klinikken, skal du scanne dit sundhedskort på ankomststanderen, som hænger på væggen ved receptionen.

Hvis du har:

  • leddegigt,
  • rygsøjlegigt eller
  • psoriasisgigt

bedes du udfylde spørgeskema på touch skærmen, som er placeret overfor sygeplejekontoret. Herefter tager du plads i ventearealet indtil lægen kalder dig ind til undersøgelse.

Ventetid

Vi tilstræber, at du kaldes ind til den aftalte tid, men der kan være forsinkelser. I tilfælde af ventetid, er du velkommen til at kontakte sekretæren i receptionen. Vær opmærksom på, at man ikke nødvendigvis bliver kaldt ind i den rækkefølge, man er ankommet.

Sygeplejekontoret

Hvis du skal henvende dig på sygeplejekontoret efter undersøgelsen, vil lægen informere dig. Ved sygeplejekontoret bedes du trække et nummer og sygeplejersken vil kalde dig ind, når det er din tur.

Kontaktkort

Du vil få udleveret et kontaktkort med oplysning om vores telefontid, hvor du kan henvende dig til sygeplejerskerne ved forværring i din sygdom og spørgsmål til din medicin.

Kontrol i klinikken

Ved kontrol i klinikkenvil du møde forskellige læger. Der vil altid være en speciallæge, som superviserer læger og sygeplejersker, når det er nødvendigt. Ved nogle sygdomme er der et fast lægeteam, hvor en overlæge og en yngre uddannelseslæge samarbejder om kontrollen.