Afsnit for Gravide

Indlæggelse under graviditet. 

Afsnit for Mor og Barn 

Indlæggelse og barselsophold efter fødsel.

Akutmodtagelsen for Gravide  

Akutte problemer under graviditet - kontakt os her.

Efterfødselsklinikken  

Opfølgende besøg efter fødslen.

Familieambulatoriet  

Rådgivning ift. graviditet, særlige udfordringer, afhængighed og misbrug. Særlig hjælp og støtte under og efter graviditet/fødsel.

Familieafsnittet

Hotelophold efter fødsel. 

Fødeafsnit

Når du skal føde - kontakt os her. 

Klinik for Gravide   

Kontrol ved læge, sygeplejerske eller diætist under graviditet.

Klinik for Igangsættelse af Fødsel

Igangsættelse af fødsel i slutning af graviditet. 

Ultralydsklinikken for Gravide  

Skanninger under graviditet.

Aarhus Jordemoderpraksis, Olof Palmes Allé

Jordemoderbesøg under graviditet. 

Aarhus Jordemoderpraksis, Ryesgade  

Jordemoderbesøg under graviditet - hvis du er ung eller har særlige udfordringer.