Logo for Familieambulatoriet

Familieambulatoriet er et tilbud med mere tid til samtaler, undersøgelser og vejledning for dig, som er gravid, og har behov for vejledning om afhængighedsskabende medicin, alkohol eller andre rusmidler, du evt. har indtaget under graviditeten. Eller måske indtager du aktuelt afhængighedsskabende medicin eller har et overforbrug af alkohol eller andre rusmidler - eller har haft det inden for de seneste 2 år.

Tilbuddet omfatter også din eventuelle partner, hvis han/hun har et aktivt forbrug af alkohol eller rusmidler. 

Ambulatoriet har mulighed for at følge jeres barn efter fødslen, hvis der er behov herfor.

Kontakt til ambulatoriet - hvordan?

Du/I kan frit henvende jer uden henvisning. Det samme gælder mennesker omkring jer, der er bekymrede for jer og jeres kommende barn.
Du kan også blive henvist via egen læge, rusmiddelcenter, jordemoder etc., eller vi tilbyder dig en afklarende samtale ud fra dine svangrepapirer.

Hvad kan ambulatoriet hjælpe med?

Ambulatoriets opgave og ønske er at forebygge komplikationer for dig og dit barn under graviditeten og i tiden efter - og hjælpe jer på vej som ny familie. 
Ambulatoriet rådgiver og støtter også, hvis nogle svære beslutninger skal træffes.

Om Familieambulatoriet

Praktiske oplysninger. Mød personale og teams i Århus og Herning.

Undersøgelser og opfølgning 

Læs om dine/jeres muligheder. Find gode kilder til mere viden.

Projekt Familieplanlægning i Region Midt 2017-19

Projektbeskrivelse, materialer og kalender for medvirkende kommuner og centre.