Kræftafdelingen tilbyder basis- og højt specialiseret kræftbehandling til mere end 12.000 patienter årligt.

 

Alle behandlinger drøftes og planlægges i et multidisciplinært set-up via et aktivt samarbejde mellem forskellige specialer såsom radioterapi, medicinsk onkologi, patologi og radiologi. Disse højt specialiserede teams har omfattende erfaring med diagnosticering og behandling af kræft.

 

Vores afsnit for radioterapi inkluderer 12 liniære acceleratorer udstyret med on-board billeddannelse og andre relevante faciliteter. Afsnittet har CT, MRI og PET/CT scannere dedikeret til planlægning af strålebehandlingen. I alt udføres ca. 55.000 strålebehandlinger årligt. Aarhus Universitetshospital er blevet udvalgt til at opbygge Dansk Center for Partikelterapi, som åbner i 2017. Centeret vil være ansvarlig for proton radioterapi af danske patienter, samt forskning i partikelterapi.

 

Kræftafdelingen har desuden fire sengeafsnit, to store ambulante klinikker samt et palliativt team. Et stort antal medicinske behandlinger tilbydes inklusiv kemoterapi, biologisk targeteret terapi og immunterapi. Antallet af årlige medicinske behandlinger og antallet af årlige ambulante besøg er henholdsvis 32.000 og 110.000.

Kræftafdelingen deltager i et stort antal nationale og internationale kliniske forsøg og forskningsprojekter