GCP er en international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard for undersøgelser, hvor mennesker deltager. GCP omfatter design, udførelse, dataindsamling og afrapportering af kliniske lægemiddelundersøgelser. Formålet med denne kvalitetsstandard er at give befolkningen sikkerhed for, at forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende beskyttes som beskrevet i Helsinki-deklarationen, samt at data fra kliniske undersøgelser er troværdige.

I Kræftafdelingen er mange behandlinger en del af et klinisk forsøg, og alle kliniske forsøg skal opfylde reglerne for GCP. Det betyder, at den enkelte medarbejder i de onkologiske afdelinger ikke vil kunne undgå at blive konfronteret med forskellige aspekter og problematikker knyttet hertil.

KFE afholder derfor kurser om kliniske forsøg og GCP. Desuden kan sundhedspersonale få viden om GCP via et e-learning-kursus, som "GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler" stiller til rådighed.

Klinisk Forsknings Enhed - KFE
Kræftafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
Bygning 19 Z, 1. sal
8000 Aarhus C
Find os på kort

Telefon 7846 2535 / 2536
Fax 7846 2540
www.kfe-aarhus.onko.dk

Liste over ansatte i KFE