Medlemmer i gruppen

Oversygeplejerske, formand

Kliniske sygeplejespecialister i Kræftafdelingen og Enhed for Lindrende Behandling

Rehabiliteringskoordinator

Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske

Leder af Læringscentret 

 

Gruppens opgaver og arbejdsmetoder

På baggrund af ny viden, nye krav, ændrede sygeplejemæssige og behandlingsmæssige problemstillinger, at:

  • Diskutere viden, ideer, holdninger, konsekvenser osv. som kan influere på kommende strategier
  • Prioritere, koordinere og fastlægge strategier for uddannelse, kompetenceudvikling, udvikling af sygeplejen og forskningsaktiviteter i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne.
  • Iværksætte, vejlede, implementere og evaluere udviklingsprojekter i samarbejde med afdelingssygeplejersker og relevante medarbejdere.

 

På gruppens møder diskuteres og forberedes forslag til udviklingsinitiativer og/eller strategioplæg til fællesmøder med afdelingssygeplejerskerne

Kontakt

Klinisk sygeplejespecialist Pia Riis Olsen piaolsen@rm.dk

Paraplyprojekter

Siden 2005 har vi i Kræftafdelingen organiseret udviklings- og praksisforskningsprojekter i 3-årige "Paraplyprojekter" med et fælles overordnet tema.

Projektlederne af paraplyprojekterne og vejlederne i de enkelte projekter under paraplyen er sygeplejerskerne i Enheden for sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF).

Følgende bøger er publiceret som resultat af disse paraplyprojekter: