Pr. 1. september 2017 har Det Palliative Team skiftet navn til Enhed for Lindrende Behandling

Hvad er Enhed for Lindrende Behandling?

Se hvad Enhed for Lindrende Behandling

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Sådan bliver du henvist

Hvordan samarbejder vi med dig og din familie?

Samtaler og kontakt

Hvordan samarbejder vi med din egen læge, hjemmeplejen med flere?

Samarbejde udenfor hospitalet

Til dig som pårørende

Inddragelse, støtte, kontakt til Enhed for Lindrende Behandling

Symptomer ved alvorlig sygdom

Smerter, delirium, spiseproblemer, psykiske reaktioner

Plejeorlov

Se, hvordan du søger plejeorlov

De sidste levedøgn

Information til pårørende om de sidste levedøgn

Frivillige fra Enhed for Lindrende Behandling på Sengeafsnit 2

Få en snak med en af de frivillige fra Enhed for Lindrende Behandling på Kræftafdelingen, Sengeafsnit 2