Vi opfordrer dig til at være med til de samtaler, din pårørende har i Kræftafdelingen. Der kan du være en stor støtte, blive informeret, stille spørgsmål, bidrage med dine erfaringer og blive inddraget i planer og forløb.

Hør i videoen Daniel fortælle 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Det kan være en hjælp for dig og din pårørende, når I er flere der lytter, spørger og husker. Det kan også give dig en følelse af kontrol, når du får indsigt i, hvad der sker undervejs.

Hvis din pårørende ønsker det, kan du deltage i samtalerne. Du kan også få en samtale med en læge eller en sygeplejerske, hvis din pårørende tillader det.

  • Vi har fri besøgstid

  • På Sengeafsnit 2 er der hviletid for patienterne mellem kl. 12-14 og derfor anbefaler vi, at der ikke er besøg der i hviletiden

  • Du må gerne være på den stue, hvor din pårørende er indlagt. Hvis personalet har opgaver på stuen eller hvis hensynet til andre patienter kræver det, vil personalet bede om, at du går ud af stuen mens opgaven udføres
  • Du må gerne være i opholdsstuerne og i venterum
  • I er meget velkomne til at være i opholdsstuerne, hvis I er mange besøgende. Ved siden af opholdsstuen er et thekøkken, hvor I kan lave en kop kaffe og the
  • Du kan komme med til behandlinger efter aftale med din pårørende og personalet
  • Du kan bo på Patienthotellet mod betaling, når der er plads. Du skal aftale det med personalet, der hvor din pårørende er indlagt
  • I særlige tilfælde kan du overnatte på sengestuen sammen med din pårørende. Spørg personalet.