Infektionshygiejnisk enhed rådgiver og underviser i forbindelse med infektionshygiejniske problemstillinger på hospitalerne.

Hygiejnesygeplejersker

Se hvilken hygiejnesygeplejerske, der er tilknyttet din afdeling på Aarhus Universitetshospital og på Regionshospitalet Randers. 

Infektionshygiejnisk dokumentsamling 

De regionale infektionshygiejniske dokumenter er en række regionale dokumenter, hvor de enkelte hospitaler og afdelinger kan have oprettet lokale tilføjelser. 

MRSA, hospitaler

Her finder du blandt andet Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse og spredning af MRSA samt diverse dokumenter og brevskabeloner til brug i forbindelse med MRSA.

Håndhygiejne 

Information om håndhygiejne, lyskasser og e-Læring.

Nyhedsbreve 

Nye og tidligere udsendte nyhedsbreve fra Infektionshygiejnisk afsnit. 

Nyttige dokumenter og links

Links til CEI (Central Enhed for Infektionshygiejne), NIR (Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer) samt til det skema, hvor vi har samlet de hygiejniske forholdsregler for forskellige isolationer. 

Årsberetning

Årberetninger fra Infektionshygiejnisk enhed. 

Kurser og temadage

Her annonceres kurser og temadage, der arrangeres af Infektionshygiejnisk enhed. Du kan også finde præsentationer fra tidligere afholdte hygiejnekurser. 

Isolationsskilte

Her finder du information om isolationsskilte.