Til fagfolk

Undersøgelser på Klinisk Mikrobilogi 

Information om undersøgeler, svartider og fortolkning af svar, åbningstider, lægelig rådgivning, procedure for indsendelse af hasteprøver uden for åbningstider m.m. 

Infektionshygiejne - rådgivning hospitaler

Her finder du den infektionshygiejniske dokumentsamling, nyttige dokumenter og nyhedsbreve, information vedr. kurser, temadage m.m.

Regional MRSA-enhed - rådgivning i primær sektoren  

Er du fagperson i Region Midtjylland og har brug for råd og vejledning om MRSA positive personer, kan du finde informationer her.

Uddannelse

Her finder du information om afdelingens introduktions- og hoveduddannelsesstillingerne, samt om bioanalytikeruddannelsen. 

Forskning og udvikling 

Du kan se Klinisk Mikrobiologis publikationslister og fokusområder her, samt finde information om afdelingens forskere. 

Bestilling af prøvetagningssæt

Hospitalsafdelingerne og privat-hospitaler og klinkker kan bestille chlamydia prøvetagningssæt her og finde information vedr. bestilling af andre prøvetagningsutensilier. 

Nyhedsbreve

Her finder du vores nyhedsbreve, som vi udsender når der er ændringer i vores repertoire, undersøgelsesmetoder eller andet.