Kontaktperson

 

Overlæge Pernille Bundgaard Koefoed-Nielsen
perkoe@rm.dk
Tlf. 29665227

Afdelingsbioanalytiker Lene Christiansen
lenechti@rm.dk
Tlf. 2477 8171

 

Kort beskrivelse af afsnittet

Hovedopgaverne i dette afsnit er at foretage udredning forud for transplantation med solide organer og stamceller, samt immunologisk rejektionsdiagnostik. Derudover udføres vævstype-analyser på patienter med mistænkt HLA-associeret sygdom.

Vævstypelaboratoriet er akkrediteret af European Federation for Immunogenetics (EFI). 

Afsnittet har regions- og højt specialiserede funktioner.

Der tilbydes lægefaglig rådgivning indenfor alle områder.

På døgnvagtbasis foretages der undersøgelser for transplantation med organer fra afdøde donorer i et skandinavisk samarbejde - ScandiaTransplant.

Analyse

Transplantationsimmunologi

  • Vævstypebestemmelse i forbindelse med organ- eller hæmatopoietisk stamcelletransplantation (knoglemarvstransplantation)
  • Undersøgelse for antistoffer rettet mod Human Leukocyt Antigen (HLA)
  • Crossmatch

Sygdomsrelateret vævstypediagnostik

  • på patienter med mistænkt HLA-associeret sygdom

 

Analyse Link til analysefortegnelse
(svartid fremgår i analysefortegnelsen)
Donor vævstype, inkl. smittemarkører Se link
Vævstype,
patient 1. type
Se link
Vævstype,
donor 1. type
Se link
Vævstype 2. type Se link
Patient vævstype før KMT. 1. og 2. gang. Se link
Vævstype, genomisk Se link
Crossmatch, patient Se link
Crossmatch, donor Se link
Crossmatch
Præ-Transplant
Se link
Flowcytometrisk crossmatch Udføres efter aftale med vagthavende læge på Blodbank og Immunologi.
Prøvetagning som ved crossmatch, patient
P-HLA-klasse-Ab gruppe Se link
DNA(B)-AML/ALL, nedfrysning af DNA Se link
Sygdomsrelaterede vævstyper i forbindelse med udredning for:
Cøliaki Se link
Diabetes, vævstype Se link
Narkolepsi Se link
HIV-vævstype Se link
HLA-B27 Se link
HLA-B51  

 

Link til prøvetagningsblanket 

Relevante links