Kontaktperson

 

Afdelingsbioanalytiker Lene Christiansen
lenechti@rm.dk
+45 24778171

Molekylærbiolog Mikkel Steen Petersen
PhD MSc
mikpet@rm.dk
+45 7845 5054

Afdelingslæge Jens Magnus Bernth Jensen
jejensen@rm.dk
+45 7845 5019

Beskrivelse af afsnittet

 

Diagnostiske undersøgelser i forbindelse med

  • Føtomaternel blodning (FHM)
  • Paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH)
  • Udredning af mistænkt immundefekt, herunder komplement screening
  • Hel exom sekventering i forbindelse med immundefekt, HLH, periodisk feber og autoimmune syndromer.
  • Monitorering af immunstatus hos patienter med HIV-infektion samt visse immunosuppresiva

Servicerer

  • Laboratorier og kliniske afdelinger i Region Midt
  • Praktiserende læger i Region Midt
  • FMH udføres for fødeafdelinger flere steder i Danmark
  • Undersøgelse for PNH udføres for kliniske afdelinger på flere hospitaler i Danmark

Analyser rekvireres i EPJ eller WebReq.

Analyse Link til analysefortegnelse
FMH - prøver der ønskes anlyseret torsdag skal være afsnittet i hænde senest kl. 09.00  Se link

PNH
Der aftales tidspunkt for analyse på tlf. 24778066

Se link
CD4+ T-celle tælling Se link
CD8+ T-celle tælling Se link
CD19+ B-celle tælling Se link
CD3+ T-celle tælling Se link
Komplement, screen Se link
Trombocyttype Se link
Trombocytantistof Se link
Hel exom analyse, immundefekt og HLH Se link
Hel exom analyse, Periodisk feber og autoimmune syndromer Se link
   
Analyse Beskrivele af analysen og henvising
Immundefektudredning

Der udføres undersøgelser for primære og sekundære immundefekttilstande inkl. autoinflammatoriske tilstande. Der anvendes et bredt repertoire af specialiserede undersøgelser:

Funktionelle analyser og fænotypisk karateristik af leukocytter (Lymfocytsubpopulationer, Granulocyt oxidativt burst, Granulocytadhæsions antigener, Lymfocytproliferation, NK-celle degranulering, TLR-signalering i granulocytter) Analyse af komplementaktivering.

Genetiske analyser i forbindelse med immundefekt, HLH, periodisk feber samt autoimmune og lymphoproliferative syndromer. Herunder exomsekventering, se nedenfor.

Undersøgelserne udføres både i afsnittet og hos eksterne samarbejdspartnere. Laboratorieundersøgelserne udvælges af lægerne i Blodbank og Immunologi baseret på henvisningsoplysninger og evt. tilgængeligt journalmateriale for den enkelte patient.
Henvisning af patient til udredning for primær immundefekt

NB: Inden den første henvisning skal man oprettes som bruger. Dette gøres ved at sende mail fra din rm.dk adresse til Mikkel.Petersen@skejby.rm.dk