Kontaktperson

Afdelingsbioanalytiker Susanne Nørgaard
susanne.noergaard@skejby.rm.dk
Tlf. 2478 4457

Beskrivelse af afsnittet

Blodtypeserologien udfører flg. analyser:

  • Blodtypebestemmelse og antistofscreentest forud for transfusion samt på gravide og donorer
  • BAC-/BF-test forud for transfusion
  • Antistofudredning på patienter med irregulære erytrocytantistoffer ifm. transfusion og ved graviditet
  • Antistof-koncentrationsbestemmelse (titrering) af antistoffer i gravide kvinders plasma og ved immunudredninger
  • Direkte antiglobulintest (DAT)
  • Udredning af transfusionskomplikationer
  • Udredning af hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte (HDFN/erytroblastose)
  • Kuldeaglutinintiter
  • Genomisk blodtypebestemmelse ifm. antistofudredning af multitransfunderede patienter, hvor det ikke er muligt at bestemme patientens blodtype med serologiske analysemetoder
  • Bestemmelse af fostres RhD-blodtype på blodprøve fra RhD-negative gravide mhp. RhD-profylakse

Rekvisition

Kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital: Analyserne bestilles elektronisk via EPJ.
Praktiserende læger: Rekvisition oprettes i lokalt IT-system

Svar

Kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital: Svarene ses i Blodbankens InterInfo-system.

Svartider

Antistofudredning er ofte kompliceret, hvorfor analyse- og svartid kan strække sig fra få timer til flere dage. 

 Analyse:

Analyse opsætning:

Svartider:

Blodtype.

Løbende i tidsrummet kl. 8.00 - kl. 20.00.

Ca 1½ time fra prøven modtages i Blodbanken.

Blodtype og BAC-test ved livsvigtigt transfusionsbehov.

Straks ved modtagelse af prøven.

Ca. 45 min fra prøven modtages i Blodbanken.

BAC-test.

Anvendes til patienter uden erytrocytantistof.

Løbende i tidsrummet kl. 8.00 - kl.20.00.

Ca. 1½ time fra prøven modtages i Blodbanken.

BAC-test ved livsvigtigt transfusionsbehov.

Straks ved modtagelse af prøven.

Ca. 45 min fra prøven modtages i Blodbanken.

BF-test.

Anvendes til patienter med erytrocytantistof.

Løbende i tidsrummet kl. 8.00 - kl. 20.00.

Skejby: Ca. 1½ time fra prøven modtages i Blodbanken.
NBG/THG: 3-5 timer efter at Blodbanken har modtaget prøven, idet denne sendes til analyse på Skejby og er afhængig af transporttiderne til Skejby.

BF-test ved livsvigtigt transfusionsbehov.

Straks ved modtagelse af prøven.

Skejby: Ca. 1 time fra prøven modtages i Blodbanken.
NBG/THG: 2 timer efter at Blodbanken har modtaget prøven, idet denne sendes til analyse på Skejby.


Relevante links