Klinisk Farmakologisk Afdeling er organiseret i teams, som er inddelt efter afdelingens primære interesseområder. 

Der er for øjeblikket 4 teams, hvori afdelingens fastansatte personale er fordelt. Introduktionslægerne roterer imellem de 4 teams, således at man er i hvert team i 3 måneder af gangen.

Myndighedsbetjening

Læs mere om teamets varetagelse af opgaver

Præcisionsmedicin

Læs mere om teamets varetagelse af opgaver

Patientnære funktioner

Læs mere om teamets varetagelse af opgaver

Klinisk Toksikologi

Læs mere om teamets varetagelse af opgaver