AfdelingenKlinisk Farmakologi er et tværgående speciale, som omfatter rådgivning og vejledning om lægemidler i hele sundhedsvæsenet med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler på alle niveauer.


KFA, Aarhus Universitetshospital varetager de klinisk farmakologiske specialefunktioner i Region Midtjylland og i Region Nordjylland.


Afdelingens hovedopgaver er at rådgive vedrørende klinisk farmakologiske problemstillinger og at styrke forskning, udvikling og efteruddannelse inden for lægemiddelanvendelse, herunder at analysere behandlingsvalg, udfærdige vejledninger og rekommandationer m.m. samt bidrage til kvalitetsudvikling.

Endvidere uddanner afdelingen speciallæger i Klinisk Farmakologi.


Lægemiddelrådgivningen ved afdelingen tilbyder alle læger i Region Midtjylland og Region Nordjylland rådgivning vedrørende lægemiddelanvendelse på baggrund af konkrete kliniske problemstillinger.