Ved afdelingen arbejdes aktuelt med følgende projekter:

  • Klinisk betydning af eosinofile granulocytters cytotoksiske granulaproteiner ved astma og allergisk rhinitis
  • Det intermediære stofskifte under faste og operativt stress
  • Metaboliske og fysiologiske effekter af AMPK-stimulation
  • Effekten af refleksologi, homøopati og traditionel medicinsk behandling af astma
  • Monitorering af medicineringsfejl: Udvikling og validering af indikationer og definitioner, måling af effekt og konsekvenser af automatiserede systemer i medicineringsforløbet samt undersøgelse af årsager til fejl
  • Prævalens og betydning af pulmonal hypertension hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
  • Forekomsten af pulmonal hypertension og betydningen af forskellige biomarkører ved kronisk interstitiel lungesygdom
  • Effekt af medicingennemgang ved akut indlæggelse på sygehus
  • Kortlægning af lægemiddelforgiftninger hos patienter indlagt på intensiv

Ved interesse for forskningsmæssigt samarbejde eller deltagelse i projekter kan man henvende sig til afdelingens professor.