Vil du have hjælp til en medicingennemgang til en eller flere af dine diabetes patienter:

Kontakt POLYFARMACICENTER

 

Oplys

 • Cpr. nr.
 • Årsag til henvendelse
 • Ajourført FMK
 • Ønsket rådgivningsform og svartid

 

Kontakte os

 • pr. telefon 23 28 06 01
 • korrespondancebrev via EPJ til Klinisk Farmakologisk Afdeling
 • mail: kfa@auh.rm.dk

 

Rådgivningsformer

 • Skriftligt svar
 • Patienten henvises til et ambulant besøg
 • Besøg af klinisk farmakolog i almen praksis
 • Videokonference

 

 

farmakologi.au.dk/polyfarmacicenter/