Vil du have hjælp til en medicingennemgang til en eller flere af dine diabetes patienter:

Kontakt POLYFARMACICENTRET mandag-fredag 8-15

Alle patienter med Diabetes Mellitus, type I eller II, kan henvises hvis du som patientens læge finder behov for en second opinion i forhold til patientens medicin og har patientens samtykke.

Oplys

 • Cpr. nr.
 • Årsag til henvendelse
 • Ajourført FMK
 • Ønsket rådgivningsform og svartid

Kontakt os

 Korrespondancebrev via EPJ til KFA

       23 28 06 01

       kfa@auh.rm.dk

Rådgivningsformer

  • Skriftligt svar via EPJ
  • Skriftligt svar via EPJ og tele- eller videokonference
  • Henvis patient til et ambulant besøg i polyfarmaciklinikken
  • Få besøg af klinisk farmakologi i almen praksis

 

LÆS MEGET MERE HER:

polyfarmacicenter.au.dk