Center for biostatistik og klinisk datavidenskab yder biostatistisk rådgivning til ph.d.-studerende og medarbejdere ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling samt til personer tilknyttet de sundhedsvidenskabelige miljøer i Region Midtjylland.

Se også: