Respirationsteamet hjælper med:

  • At yde råd- og vejledning til patienter og samarbejdspartnere fra de regioner og kommuner, som hører under Respirationscenter Vests landsdelsfunktion, dvs. hele Jylland og Fyn.
  • Sikre en hurtig og gnidningsfri udskrivningsproces fra hospital til eget hjem.
  • Etablering af midlertidig og permanent hjælpeberedskab i samarbejde med hjemkommune og patient.
  • Indgå aftale på vegne af Region Midtjylland om fordeling af udgifter mellem region og kommune.
  • Foretage løbende opfølgning af den iværksatte foranstaltning herunder hjemmebesøg i relevant omfang.
  • Vi har løbende samarbejdsmøde og indgår samarbejdsaftaler med vikarbureauerne. 
  • Løbende korrespondance med ministerierne omkring tvivlsspørgsmål i forhold til gældende regler og retningslinjer.
  • Udvikling af samarbejde med relevante aktører på området herunder samt tiltag til at forbedre patientforløbet.   
  • Administration af den regionale andel af finansiering af behandlingsapparatur og utensilier (relatere sig til de patienter, der henhører under de gamle Ringkøbing, Viborg og Vejle Amter).

   Kontakt

   Find vej