Om behandlingen

Efter nattens målinger lægger vi en plan for behandlingen. Du skal regne med at være indlagt i 1-2 dage i alt. Det afhænger af, hvordan det går med behandlingen.

Oftest vil behandlingen starte umiddelbart efter målingen.

Når du forlader afdelingen

Inden du forlader afdelingen, vil vi sikre os, at du er informeret om alt angående brugen af apparatet, vedligeholdelse og senere kontrol.

Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen med spørgsmål. Nærmere oplysninger om telefonnumre og tidspunkter får du inden udskrivelsen.

Rehabilitering og kontrol

De fleste udskrives til hjemmet og bliver løbende fulgt i vores ambulatorium eller ved indlæggelse.

Mere information: