Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Aarhus Universitetshospital i Skejby modtager og behandler patienter med feber uden kendt årsag, immundefekt og smitsomme sygdomme. Afdelingen huser nogle af landets førende specialister inden for det infektionsmedicinske område og samarbejder med eksperter fra hele verden for at sikre den bedste behandling til patienterne. 


Afdeling Q består af:

  • Q-Sengeafsnit med plads til 24 patienter herunder observationsafsnit med 2 sengepladser. Afdelingen er desuden udstyret med højteknologiske og topsikre isolationsstuer til patienter med meget smitsomme sygdomme.
  • Q-Ambulatoriet, der tager sig af ambulante patienter, efterbehandling og ikke mindst undersøgelser af indlagte patienter.
  • Tværfagligt Team, som rummer en HIV-rådgiver, en klinisk diætist, en psykolog og en præst.  
  • Q-Forskning, hvor læger, molekylærbiologer, HIV-rådgiver og sygeplejersker forsker i forebyggelse, diagnostik og behandling af infektionssygdomme.Her kan du læse mere om Vision og Praksis på Infektionsmedicinsk Afdeling Q.

Kontakt

Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 
DK-8200 Aarhus N
Tlf:   7845 2865
Fax:  7845 2870
Skejby.AfdelingQ@rm.dk

Se oversigtskort

EAN-nr. 5798002746563