Hjerte-, lunge-, karkirurgisk Afdeling T er en højtspecialiseret afdeling, der varetager kirurgisk behandling og pleje af børn og voksne med sygdomme i hjerte, lunger, spiserør, brystkassen og blodkar samt tumorer i relation hertil.

Afdelingen består af 2 lægefaglige specialer: 

 • Thoraxkirurgi (brysthulens kirurgiske lidelser)
 • Karkirurgi

Afdelingen råder over 61 sengepladser, fordelt på hjerteafsnit T2, lungeafsnit T3 og karafsnit T4.
Afdelingen har et operationsafsnit, et perfusionsafsnit, et AK-center og et forskningsafsnit.

Der er samlet ca. 180 fuldtidsstillinger fordelt på ca. 40 læger, 110 sygeplejestillinger, 16 lægesekretærer, 11 perfusionister og 3 i stabsfunktion.

Der udføres årligt ca. 3.500 operationer:
Hjerteoperationer:

 • 350 by-pass operationer
 • 400 hjerte/klap operationer
 • 80 kateterbaserede klapoperationer (i samarbejde med hjertemedicinsk afdeling)
 • 12 hjertetransplantationer
 • 20 kroniske lungeblodpropper
 • 75 udposninger på hovedpulsåren i brysthulen
 • 50 medfødte hjertesygdomme
 • 125 børnehjerte-operationer

Klassiske thoraxkirurgiske operationer:

 • 200 operationer for lungekræft
 • 70 operationer for spiserørskræft
 • 150 operationer for tragtbryst
 • 50 operationer for fuglebryst
 • 20 operationer for håndsved

Karoperationer:

 • 80 operationer for forsnævring af halspulsåren
 • 100 åbne operationer for udposninger på de store pulsårer
 • 100 kateter-operationer for udposninger på de store pulsårer (i samarbejde med Billeddiagnostisk afdeling)
 • 20 operationer for udposninger på hele hovedpulsåren (Thorakoabdominale aneurismer)
 • 200 by-pass operationer på ben
 • 10 operationer af metastaser i bughulen efer cancersygdom
 • 150 re-operationer for åreknuder
 • 100 ballonbehandlinger af blodkar (i samarbejde med Billeddiagnostisk afdeling)

Der er årligt ca. 3.500 patienter indlagt og 7.000 ambulante besøg.

Du kan læse mere om de enkelte afsnit i afdelingen under menupunkterne:

 • Informationer til patienter og pårørende

 • Informationer til fagfolk

Kontakt

Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
Skriv til Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T
Afdelingsledelsessekr.
Dorte Hindby
Tlf: 7845 3002
Fax: 7845 3075

EAN-nr.: 5798002746129

Hjertesektionen, sekretariatet:
tlf. 7845 3064

Lungesektionen, sekretariatet:
tlf. 7845 3066

Karsektionen, sekretariatet:
tlf. 7845 3101

Karsektionen, ambulatoriet:
tlf. 7845 3116

Oversigtskort