Om Neurokirurgisk Afdeling 

Speciale, landsdelsfunktion, samarbejdspartnere.

Uddannelse

Sundhedsfaglige uddannelser, studerende, elever, afdelingen som klinisk uddannelsessted.

Forskning og udvikling

Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter, kliniske retningslinjer.

Ledelse i Neurokirurgisk Afdeling NK

Vision, mission, værdier, organisering, ledergruppen.