Afdelingsledelsen i Blodsygdomme - Niels Frost Andersen og Marie Møller

Afdelingsledelse

Oversygeplejerske      Ledende overlæge
Marie Møller               Niels Frost Andersen
Tlf. 4014 7965           Tlf. 6170 9390

Professorer

Konstitueret lærestolsprofessor Francesco d'Amore
Undervisende professor, overlæge, ph.d. Jesper Stentoft
Klinisk professor, overlæge, dr. med. Francesco d'Amore
Klinisk professor, overlæge, dr. med. Eigil Kjeldsen

Adjungeret professor Finn Bo Petersen
Adjungeret professor i hæmatopoietisk stamcelle transplantation, Aarhus Universitetshospital

Ledelsen på de enkelte afsnit

Transplantationsafsnit

12 senge og klinik
Funktionsledelse: Afdelingssygeplejerske Tove Brems Sørensen, overlæge Bendt Nielsen

Sengeafsnit 

31 senge og hjemmeklinik
Funktionsledelse: Afdelingssygeplejerske Mona Sørensen, afdelingssygeplejerske Charlotte Agerholm Petersen, overlæge Peter Kamper

Klinik/Ambulatorium

Funktionsledelse: Afdelingssygeplejerske Hanne Majgaard, overlæge Hans Beier Ommen

Herunder:
Akut Modtagelse: 
Indlæggelse af akutte patienter mellem 8-15 på hverdage
Undersøgelsesstue: Knoglemarvsundersøgelser og lumbalpunkturer
Horsens Ambulatorium: Ambulante læge- og sygeplejekonsultationer

Sekretariat

Funktionsleder: Ledende lægesekretær Margit Balle 

Blodsygdomme Laboratorium

Funktionsledelse: Overlæge Lene Ebbesen, afdelingsbioanalytiker Mette Degn.

Blodsygdomme Klinisk Forskningsenhed (KFE)

Funktionsledelse: Ledende projektsygeplejerske Tia Vetterli Sjøgren, overlæge Hans Beier Ommen