2014

Oestergaard, LG. (2014). Rehabilitation after lumbar spinal fusion. A clinical and economic evaluation. Faculty of Health Science, Aarhus University, 2014.

2013

Bendixen HJ, Nielsen LM. (2013). Aktivitetsvidenskab. I: Brandt, Å. Madsen, A.J. Basisbog i ergoterapi. Munksgaard 2013.

Nørgaard, M. (2013). Børn med reumatologiske lidelser. I: Harboe, H., Stegger, H. Pædiatrisk Fysioterapi. Kapitel 20. S. 373-388. Munksgaard 2013.

Stokbro, A. (2013). Børn efter præmatur fødsel. Kap. 1. I: Harboe, H., Stegger, H. Pædiatrisk fysioterapi, Munksgaard 2013.

Østergaard, H. (2013). Rehabilitering af børn og ICF-CY. I: Harboe, H., Stegger, H. Pædiatrisk fysioterapi. København. Munksgaard.

2012

Østergaard, H. (2012). Brug bolden og kom med i fællesskabet. I: Motorik og bevægelse i børns liv. Aarhus. VIASystime

Malmros, B. Jørgensen, SS. (2012). Den ældre med osteoporose og sammenfald i ryggen. I: Ergoterapi og Fysioterapi til Ældre. S. 114-128. Munksgaard.

2011

Alsted, A. (2011). Case F, Den neurologiske patient: Apoplexia cerebri. I: Brocki, B. C. Poulsgaard, I.J. Lungefysioterapi – Grundbog.  S. 179-185, Fysio/Munksgaard Danmark, København 2011

Alsted, A. (2011). Den neurologiske patient. I: Brocki, BC. Poulsgaard, IJ. Lungefysioterapi – Grundbog.  Kap. 9, s. 123-135, Fysio/Munksgaard Danmark, København 2011

Knudsen, A. Meyer, Falkø, J. (2011). Mennesket - led for led. ISBN.

Maribo, T. (2011). Postural balance in low back pain patients assessed by the one leg stand test and by centre of pressure excursions on a portable force platform. Faculty of Health Sciences, Aarhus University 2011

Sørensen, I. B. (2011). Diagnostiske metoder. I: Brocki, BC. Poulsgaard, IJ. Lungefysioterapi – Grundbog. Kap. 4, s. 45-63, Fysio/Munksgaard Danmark, København 2011

2009

Rønhøj, K. (2009). Titel på kapitel. Kap.nr.??, S.?? I: Krogsgaard, M. Rheinlænder, P. Larsen, A. E. Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Kbh. Munksgaard Danmark.

2008

Malmros, B. Beyer, N. (2008). Kapitel???. I: Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering. s. 283-290. Munksgaard Danmark (2008)

2006

Larsen, I.G. (2006). Den Motiverende Rygskole.
Gigtforeningen januar 2006
Støttet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

2002

Malmros, B. Lundbak, D. Mosekilde, L. (2002). Oestoporose for ergoterapeuter og fysioterapeuter. I: Klinisk Reumatologi 2002; 657-659

1998

Malmros, B. (1998). Positive Efects of Physioterpy on Chronic Pain and Performance in Osteoporosis. Kap. 8. S. 215-221.).  I: Osteoporosis International. Springer London.

1997

Malmros, B. (1997) De skøre kvinder. Hvad er knogleskørhed. I: Krop og Fysik; 1:14-17.

1996

Hylstrup, L. Malmros, B. (1996). Klar besked om Knogleskørhed. Aschehoug.