Som en del af Aarhus Universitetshospital har Fysio- og Ergoterapi en forpligtelse til forskning og udvikling.

Vi vægter dette område højt til gavn for behandling og træning af patienterne. Der er etableret en forsknings- og udviklingsenhed, der er ansvarlig for området.

Vi har udviklet en strategi for forskning, kvalitetsudvikling og dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi. Visionen er at afdelingen skal være kendt for faglig høj kvalitet inden for klinisk praksis, forskning og uddannelse. Patientbehandling skal i videst mulig omfang udøves på et evidensbaseret grundlag.

I et samarbejde med ledere og medarbejdere er det Forsknings- og Udviklingsenhedens ansvar at igangsætte, udføre, implementere og evaluere aktiviteter inden for kompetenceudvikling, forskning, kvalitetsudvikling og dokumentation.

Læs mere om Forsknings- og Udviklingsenhedens arbejdsområder: