Formålet med forskningen er at skabe ny viden, der kan anvendes i som en del af det evidensbaserede grundlag for klinisk praksis. Forskning udført i afdelingen skal være klinisk forankret, og resultaterne fra forskningen skal komme patienterne til gode, så snart svarene foreligger.

Eksempler på nogle af de opgaver Forsknings- og Udviklingsenheden varetager inden for forskning:

  • Gennemføre strategien for ergoterapi- og fysioterapiforskning ved Århus Universitetshospital.
  • Gennemføre forskning med udgangspunkt i forskningsspørgsmål opstået i klinikken.
  • Give metodevejledning til ergoterapeuter og fysioterapeuter, der deltager i forskningsprojekter.
  • Medvirke til at ny viden implementeres i daglig klinisk praksis.


Kontakt for yderligere oplysninger:
Forskningsansvarlig Lisa Gregersen Østergaard, ergoterapeut, cand.scient.san., ph.d.-studerende. Tlf. 7846 4507, e-mail: lisaoest@rm.dk