Formålet med udvikling af den daglige dokumentationspraksis er at sikre en høj faglig kvalitet i patientbehandlingen. En målrettet og kompetent dokumentation af ergoterapi og fysioterapi medvirker til at sikre kvalitet, kontinuitet og sikkerhed for patienten.

Eksempler på nogle af de opgaver Forsknings- og Udviklingsenheden varetager inden for dokumentation:

  • Arbejde strategisk med dokumentation og informatik i forhold til den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske praksis.
  • Udvikling af hjemmesider og Intranet-funktion til formidling af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske kliniske retningslinjer.
  • Udvikling af den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske dokumentation i den elektroniske patientjournal.
  • Implementering af it-løsninger i relation til patientbehandling og patientinformation.
  • Udvikling og implementering af it-løsninger til forskning og kvalitetsudvikling, vidensformidling m.m.


Kontakt for yderligere oplysninger:
IT- og dokumentationsansvarlig Kirsten Poulsen, fysioterapeut, Master i Sundhedsinformatik. Tlf. 7846 4507, e-mail: kirsten.poulsen@aarhus.rm.dk