Efter udredningen får du at vide, om du kan tilbydes behandling på afdelingen, og hvad det videre behandlingsforløb så er.

Der er flere behandlingsforløb, men det mest almindelige er at komme i et gruppeforløb, hvor vi tilbyder:

  • ACT
  • ACT og CBT
  • MBSR (primært for helbredsangst)

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy og er en videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi.

CBT er Cognitive Behavioural Therapy (kognitiv adfærdsterapi)

MBSR står for Mindfulness Baseret Stress Reduktion.

Mens mindfulness er et generelt træningsprogram, tager ACT og CBT udgangspunkt i dine individuelle problemstillinger og behov.

Alle behandlingsformerne er testet videnskabeligt og har vist forbedring på symptomer, smerter og livskvalitet.

I forbindelse med forskningsprojekter vil du blive bedt om at udfylde elektroniske spørgeskemaer bl.a. for at vurdere dit udbytte af behandlingen.

Inden du afsluttes på afdelingen, lægger du og din kontaktlæge en plan for, hvordan du kommer videre herfra på egen hånd.

Læs mere om vores behandling her.

 

Fra AUH's intranet d. 03.04.2019:

Patienter bakker op om klinik

Nuværende og tidligere patienter er gået sammen om at opmuntre personalet på Funktionelle Lidelser

Tirsdag kom en tidligere patient forbi Funktionelle Lidelser med lidt chokolade og blomster til klinikkens personale. Hun sagde, at det skulle opfattes som en opmuntring i en tid med udefrakommende kritisk medieomtale af begrebet funktionelle lidelser og behandlingen på klinikken.

Senest har der været en hård debat om opfattelsen og behandlingen af kronisk træthedssyndrom/myalgisk encephalopathi (ME) som en funktionel lidelse, hvilket i marts førte til, at et enigt Folketing besluttede, at ME skal adskilles fra funktionelle lidelser.

Det er tidligere og nuværende patienter på Funktionelle Lidelser, der er gået sammen om at give personalet på Funktionelle Lidelser en hilsen.