Praktisk info

Indtil åbning af Dansk Center for Partikelterapi i januar 2019 kan udvalgte danske patienter blive henvist til partikelterapi i udlandet. Danske patienter behandles i Sverige, Tyskland og USA.

Henvisning til udlandet

Henvisning til partikelterapi i udlandet sker fra den lokale kræftafdeling i samarbejde med strålecentre på Rigshospitalet og ved Aarhus Universitetshospital.

Sundhedsstyrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde, at en patient henvises til partikelterapi i udlandet.