GantryBehandlingsrum til partikelterapi. (Foto: Varian Medical Systems)

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er under opførelse og de første patienter kan behandles i januar 2019.

Protonaccelerator og behandlingsrum

Der indrettes tre behandlingsrum til protonterapi. En central protonaccelerator laver protonstrålingen og den føres derfra ind til behandlingsrummene. Rummene er udstyret med et såkaldt gantry. Det kan rotere 360° omkring patienten og forme protonstrålingen, så den tilpasses kræftknudens facon.

Billedsystem

På gantry er der også monteret et billedsystem, der skal anvendes til at bestemme kræftknudens nøjagtige position ved den enkelte behandling.

Kan behandlingen føles eller ses?

Protonterapi kan ikke mærkes eller ses, men det kan høres, at gantry summer. Under behandlingen vil man være alene, men fra kontrolrummet vil personalet kunne se, høre og tale til patienten.

Varighed

Selve behandlingen vil kun tage få minutter, men inklusiv lejring, billedoptagelse og korrekt indstilling af behandlingslejet, vil det i alt vare omkring 20 minutter.

Ledende hospitalsfysiker ved DCPT, Ole Nørrevang, fortæller om det omfattende apparatur til protonstråling. (Video: Region Midtjylland)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Ledende hospitalsfysiker Ole Nørrevang fortæller om protonståling