ForskningFoto: Pixabay

Forskning og udvikling er en vigtig og integreret del af Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), og størstedelen af patienter, der skal behandles med partikelterapi i Danmark når centret åbner i 2019, vil indgå i kliniske behandlingsprotokoller.

Flere informationer om den omfattende forskningsaktivitet ved Dansk Center for Partikelterapi kan indhentes via centrets engelske hjemmeside.

Formål med forskning ved DCPT

DCPT har som formål at levere forskningsbaseret behandling til danske patienter og bidrage med forskning indenfor området. Målsætningen er at etablere en national platform for forskning i partikelterapi – en platform, der skal fungere som rammen for optimal indførelse af evidensbaseret protonterapi i Danmark.

I kraft af en bevilling fra Kræftens Bekæmpelses ”Knæk Cancer” er der allerede fuld gang i forskningen i DCPT.

Forskningen er struktureret i tre delområder

  • Basal og translationel forskning
  • Værktøjer og infrastruktur
  • Kliniske undersøgelser

Den basale og translationelle forskning foregår inden for radiobiologi, billeddannelse, dosisplanlægning, strålestyring og dosimetri.

Værktøjer og infrastruktur omfatter bl.a. videreudvikling af en dosisplanbank samt værktøjer til analyser af data.

De kliniske undersøgelser indebærer indsamling af data til dosis-responsanalyser og udførelse af sammenlignende dosisplanlægningsstudier. Resultaterne heraf skal for det første danne basis for at kunne udvælge de patienter, der vil have størst gavn af at få partikelterapi. For det andet skal resultaterne være med til at forberede de kliniske behandlingsprotokoller.

Forskningssamarbejde

Forskningen foregår i et samarbejde mellem de danske stråleterapimiljøer, de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG’er) og Dansk Center for Partikelterapi. Her udnyttes synergien, der er mellem eksisterende forskergrupper inden for eksperimentel radiobiologi, funktionel billeddannelse, medicinsk fysik, molekylær onkologi og klinisk forskning i Danmark.