Ventrikelseptumdefekt er den hyppigste medfødte hjertefejl. Typisk er der tale om et hul i skillevæggen (septum) mellem pumpekamrene (ventriklerne). Hullerne kan sidde forskellige steder i skillevæggen. De fleste defekter bliver opdaget og opereret i barnealderen. I fremtiden vil en mindre del kunne undgå en egentlig hjerteoperation og i stedet få hullet lukket med kateterteknik. Hullet i skillevæggen tillader iltet blod med højt tryk at strømme over i hjertets højre pumpekammer og direkte ud i lungerne. Der sker derfor en overbelastning af blodårerne i lungerne, og hjertekamrene på hjertets venstre side bliver for store. Hos børn opdages hullet enten på grund af en mislyd, eller fordi de bliver forpustede.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Små huller behøver ikke altid at blive lukkede, og der er derfor stadig mange voksne, som har en mindre VSD. 

De større huller er næsten altid blevet opererede tidligere i livet. Til trods for dette vil mange voksne stadig have behov for livslang kontrol. Det gælder f.eks. patienter, hvor hullet ikke blev helt lukket ved operationen (restdefekt). Nogle af disse patienter vil hen ad vejen få brug for at få resthullet lukket - eventuelt med kateterteknik. Hos andre har hullet givet anledning til utæthed af en hjerteklap, som vil kræve livslang kontrol. Enkelte patienter havde så store huller, at hjertemusklen er blevet lidt beskadiget før og under operationen, og hos nogle er der under operation kommet en beskadigelse af hjertets elektriske ledningssystem, så de efterfølgende har fået indopereret en pacemaker. 

Undersøgelser

De fleste VSD’er kan ses ved en udvendig ultralydscanning af hjertet (ekkokardiografi, TTE). Sjældent må der suppleres med en indvendig ultralydscanning (spiserørsscanning, TEE) eller en MR scanning. Hullet kan ikke ses på røntgen. 

Behandling

Huller, der belaster hjertet, skal lukkes. Små huller efterlades normalt, med mindre de beskadiger hjerteklapperne eller har været sæde for alvorlig infektion (endokarditis). Hvis behandling kommer på tale, må de fleste i dag påregne en operation gennem brystbenet og med anvendelse af hjerte-lungemaskine. I nogle tilfælde vil hullet dog kunne lukkes med kateterteknik. 

Det normale hjerte