Pulmonalstenose

Pulmonalstenose skyldes som regel en forsnævring af selve hjerteklappen mellem højre pumpekammer og lungepulsåren. I nogle tilfælde er det ikke klappen som sådan, der er snæver, men området lige under eller lige over klappen, som er forsnævret.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

De fleste går ind i voksenalderen med enten en let, men ubehandlet forsnævring eller med en behandlet forsnævring. De fleste vil i barnealderen have fået foretaget en ballonudvidelse af klappen, mens enkelte - ofte ældre patienter - tidligere er blevet opererede. Patienter med lette forsnævringer (uanset om de tidligere er behandlede eller ej) kræver sjældent kontrol, medmindre restforsnævringen er moderat, eller der er en vis utæthed af klappen, hvilket som regel er tilfældet efter tidligere behandling, specielt operation men også ballonudvidelse. Skulle klappen enten være eller blive for snæver, må den genudvides eller i sjældne tilfælde opereres. For meget utæthed kan med årene belaste det højre pumpekammer og i så fald nødvendiggøre, at klappen tætnes. Dette kræver næsten altid operation, hvor der indsættes en ny og tæt klap. Dette kan enten være en såkaldt kunstig klap - delvis opbygget af biologisk materiale (svineklap) - eller et stykke blodåre med den naturlige klap fra et menneske (homograft) eller fra en kalv (Contegra graft). Med tiden vil såkaldte stentklapper kunne indsættes med kateterteknik. 

Forsnævringer neden for eller oven for selve klappen kræver operation, hvis forsnævringen er for kraftig. 

De fleste patienter med pulmonalstenose følges i ambulatoriet med regelmæssig ekkokardiografi (udvendig ultralydscanning af hjertet). I mange tilfælde er en MR scanning den bedste måde at vurdere forholdene omkring klappen og specielt til at vurdere klaputæthedens størrelse og betydning. Af og til er der behov for en arbejdstest for at vurdere. Hjertekateterundersøgelse er som regel kun nødvendig, hvis kranspulsårerne også skal undersøges (kransårefotografering – koronararteriografi). 

Det normale hjerte