Atrieventrikulær septumdefekt (AVSD)

Denne hjertefejl er relativt kompleks. Der er tale om et stort hul midt i hjertets skillevæg, som strækker sig fra oppe mellem forkamrene til ned mellem pumpekamrene. Herudover er der ikke to klapper mellem forkamrene og hjertekamrene, men derimod én stor fælles klap som ofte er meget misdannet og dermed utæt. Hjertesygdommen ses særligt hyppigt hos patienter med Downs syndrom.

Hullet bevirker, at store mængder blod under højt tryk strømmer fra hjertets venstre side til hjertets højre side og videre ud i lungerne.

I dag opereres de fleste børn med AVSD inden for de første 6 måneder, og resultaterne er særdeles gode.

Ved operationen lukkes hullet (hullerne) mellem hjertekamrene, og hjerteklappen mellem for- og hjertekamre deles og omdannes til 2 klapper.

Da klapmaterialet fra naturens side ofte er dårligt, vil de nydannede hjerteklapper efter operationen ofte være mere eller mindre utætte. Hvis utætheden hen ad vejen er for stor, må hjerteklappen forsøges gjort tættere ved en ny operation. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må klappen udskiftes med en kunstig klap. Det er derfor nødvendigt at følge disse patienter fremover.

Tidligere blev nogle AVSD patienter desværre ikke opereret. Som følge heraf har de udviklet forhøjet blodtryk i lungerne. Det bevirker, at blodstrømmen ”vender”. Blodet strømmer nu fra højre til venstre side, hvilket betyder, at patienterne bliver ”blå” (cyanotiske).  
Operation for AVSDDet normale hjerte