Atrieseptumdefekt er den næsthyppigste medfødte hjertefejl. Typisk er der tale om et hul i skillevæggen (septum) mellem forkamrene (atrierne). Hullet kan sidde forskellige steder i skillevæggen. Hullerne sidder hyppigst midt i skillevæggen (sekundum type).

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Andre sidder helt oppe i toppen af skillevæggen (sinus venosus type), mens andre sidder helt ned mod pumpekamrene (primum type). De fleste defekter bliver opdaget og behandlet i barnealderen, men det sker, at hullet ikke opdages før end i voksenalderen. Hullet i skillevæggen tillader iltet blod at strømme over i hjertets højre halvdel og videre ud i lungerne. Der sker derfor en overbelastning af hjertets højre side. Hos voksne opdages hullet ofte, fordi patienterne bliver forpustede ved anstrengelse, eller fordi de begynder at få forstyrrelser i hjerterytmen. Der kan dog være andre grunde til, at hullet bliver opdaget. Huller, der belaster hjertet, bør lukkes - også selvom patienterne ikke har nogen symptomer. Hvis de større huller ikke lukkes, vil hjertet med tiden tage skade. Der vil komme åndenød, hjertet vil blive ”for stort”, og der kan opstå forstyrrelser i hjerterytmen.

Undersøgelser

De fleste ASD’er kan ses ved en udvendig ultralydscanning af hjertet (ekkokardiografi, TTE). Ofte må der suppleres med en indvendig ultralydscanning (spiserørsscanning, TEE) for bedst at kunne beslutte sig for, hvilken behandlingsform der er bedst. I sjældne tilfælde vil der blive udført en MR scanning. Hullet kan ikke ses på røntgen.

Behandling

Huller, der belaster hjertet, skal lukkes. Hvis hullet sidder midt i skillevæggen og ikke er for stort, kan hullet ofte lukkes med kateterteknik. I så tilfælde føres et lille kateter gennem en vene i lyske ind til hullet. 
Hvis hullet ikke kan lukkes med kateterteknik, skal det lukkes ved en operation. Dette vil ske under en efterfølgende indlæggelse.
 
 ASD lukket med kateterteknik


Operationen foretages gennem brystbenet og sker under anvendelse af hjerte-lungemaskine.

Graviditet og fødsel er meget sjældent noget problem. 

Det normale hjerte